Early Hiker Korting

Early Hiker Korting


Een korting voor vroege boekers!

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS


€140 korting voor de eerste 5 boekers! Vertrek op 1/11

Machtig doen in Mallorca

Machtig doen in Mallorca


hiken, fietsen, canyoning, coasteering. Vertrek 12/10

De kloven van Kreta

De kloven van Kreta


Vertrek op 5/10

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN


Zweten van 14 tot en met 21/09

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens


Vertrek op 25/12

-

-


Op goede voet

Op goede voet


Reizen organiseren vanuit passie en engagement, hoe doen we dat?

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is toepasbaar op:

 • Anders Reizen en Bootz wedstrijden op festivals & beurzen.
 • Anders Reizen en Bootz wedstrijden via sociale media
 • Anders Reizen en Bootz wedstrijden via de websites www.andersreizen.be, www.bootz.be of deze van partners.

 1. Reisorganisatie Anders Reizen / Ikaros cvba, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Refugiestraat 15 organiseert bovenstaande wedstrijden via flyers en/of via online deelname via de website www.andersreizen.be, www.missieformidabel.be, www.bootz.be, via onze sociale media of via partners.
 2. Elke natuurlijke persoon, van minimum 18 jaar, met woonplaats in België of Nederland mag deelnemen aan deze wedstrijden. Volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijden: alle personeelsleden van Anders Reizen / Ikaros cvba en Joker nv.
 3. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen per wedstrijd. De reiswaardebons zijn niet overdraagbaar, staan dus op naam, zijn 1 jaar geldig en niet uitbetaalbaar in cash geld. Tenzij anders vermeld op het wedstrijdformulier, kan de reiswaardebon gebruikt worden voor alle producten en diensten die aangeboden worden door Anders Reizen / Ikaros cvba. Indien er fysieke producten kunnen gewonnen worden (bv travel gadgets) kan er ook slechts eenmaal deelgenomen worden per persoon. Er kan enkel gewonnen worden, indien de deelnemer er in slaagt om de gevraagde proef uit te voeren.
 4. Enkel volledig en correct ingevulde formulieren worden aanvaard.
 5. Indien de winnaar, bij contactname, laat weten dat hij/zij niet in eigen naam deel te hebben genomen, wordt de deelname onmiddellijk gediskwalificeerd.
 6. De deelnemer aan de wedstrijd stemt er mee in dat Anders Reizen / Ikaros cvba zijn persoonsgegevens opneemt in haar databank voor promotionele doeleinden via elektronische weg (e-mail, sms) en voor direct marketing doeleinden. De deelnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens recht te laten zetten in het geval ze niet correct zijn. Ook heeft hij het recht om zijn gegevens te laten schrappen. 
 7. Anders Reizen / Ikaros cvba kan ook gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browerstype, IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.andersreizen.be, www.missieformidabel.be of www.bootz.be gekomen bent. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.
 8. De vragen, de duur van de wedstrijd en de prijzen kunnen verschillen van wedstrijd tot wedstrijd. Deze specifieke informatie wordt bekendgemaakt op de wedstrijdflyer of website.
 9. Indien meerdere deelnemers de gestelde vragen correct beantwoord hebben, wordt de schiftingsvraag gebruikt om de uiteindelijke winnaar te bepalen.
 10. Behalve de promotie en de aankondigingen met betrekking tot de wedstrijd, zal geen enkele vorm van communicatie gebeuren in verband met de wedstrijd. Er zal bijgevolg geen enkel antwoord gegeven worden op brieven, faxberichten, e-mails en oproepen met betrekking tot de wedstrijd.
 11. Anders Reizen / Ikaros cvba behoudt zich het recht om de winnaar bekend te maken, vergezeld van, indien het geval zich voordoet, een foto van de winnaar. De winnaar geeft toestemming aan Joker nv om zijn persoonlijke gegevens (oa: naam, voornaam en woonplaats) te gebruiken evenals de bovenvermelde foto’s voor promotionele doeleinden van Anders Reizen / Ikaros cvba zonder hem enige vergoeding schuldig te zijn.
 12. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht ten laatste op de datum vermeld op het wedstrijdformulier.
 13. De reiswaardebon, indien deze de prijs van de wedstrijd is, wordt ter beschikking gesteld via mail.
 14. Anders Reizen / Ikaros cvba behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen, te annuleren of te wijzigen ingeval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of elke andere omstandigheid die deze beslissing zou rechtvaardigen volgens Anders Reizen / Ikaros cvba.
 15. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fouten kan noch Anders Reizen / Ikaros cvba noch haar personeel, noch derden waarop beroep gedaan wordt in het kader van de wedstrijd, aansprakelijke gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zouden zijn van de organisatie van de wedstrijd, zoals onder meer de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs. Anders Reizen / Ikaros cvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijs.
 16. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volle instemming met dit reglement.
 17. De wedstrijd in kwestie wordt beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd ingeval van eventuele geschillen.