Early Hiker Korting

Early Hiker Korting


Een korting voor vroege boekers!

BULGARIJE - RILA EN PIRIN

BULGARIJE - RILA EN PIRIN


Hiken in de Nationale Parken van 30/08 tot 6/09

PAREL VAN DE BALKAN

PAREL VAN DE BALKAN


12 dagen Montenegro!

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN


Zweten van 14 tot en met 21/09

VERTIGO IN DE VERCORS

VERTIGO IN DE VERCORS


Op grote hoogte van 8/09 tot en met 15/09

VOLLENBAK VIETNAM

VOLLENBAK VIETNAM


Nu met €300 Early Hiker korting! Vertrek op 12/10

-

-


ITALIË - ACTIE ROND HET LEDROMEER

ITALIË - ACTIE ROND HET LEDROMEER


Nieuw en niet te missen! Afreis op 19/07.

Op goede voet

Op goede voet


Reizen organiseren vanuit passie en engagement, hoe doen we dat?

Vijf dagen Veluwe

Vijf dagen Veluwe


Veel Veluwe! Vertrek op 12/08.

Duurzaam reizen in 1983

Bootz, dat zijn de jongerenreizen van Anders Reizen.
“Wij vinden mensen belangrijk. Ontmoetingen met mensen, op basis van gelijkheid, in een natuur die veel fluistert als je maar luistert.” We schrijven 1983, met deze openingszin stelt de gloednieuwe reisorganisatie Anders Reizen zich voor. “Vandaar de noodzaak te reizen op een manier die ontmoeten mogelijk maakt: al wandelend, op het ritme van je eigen hartslag en die van je omgeving.” Wat verder: “Respect. Een eigen rijke cultuur hebben is een kostbaar bezit. Zonde van die te verwoesten. Voorzichtig dus, en slechts gast zijn in hun land: kijken en luisteren naar hun levenswijze zonder de onze op te dringen. En ons geld zien we liefst belanden in handen van wie het toekomt.”

Sociaal geëngageerd

Van in de beginjaren is sociaal engagement voor Bootz en onze partner, Anders Reizen belangrijk. Bekommernis om het welzijn van de mensen waarmee onze partners in het buitenland werken kleurt de afspraken die we met hen maken. Hen helpen bij het uitbouwen van een betere toekomst, bijv. door financiële steun te geven bij projecten die hen meer kansen bieden in het toerisme hun brood te verdienen (het bouwen van een gîte, het volgen van een opleiding,...). Toezien op goede arbeidsomstandigheden en correcte verloning.
We verlenen graag onze steun aan kleine en grote initiatieven die het lot kunnen verbeteren van wie het minder goed heeft, zowel in binnen- als buitenland.
Niet alleen op reis, maar ook hier: op ons kantoor werken we zoveel mogelijk met producten uit de eerlijke handel, wat ons een 3-sterren label van Fair Trade Belgium opleverde.

Op goede voet

Als organisatie voor wie te voet gaan de essentie van haar reizen vormt, blijven we het wandelplezier van onze reizigers vooropstellen.

Wandelvakanties voldoen aan de behoefte aan rust en natuur, doen je bewegen, hebben een beperkte impact op milieu en klimaat, en laten je vooral volop genieten van de streek die je doorkruist.

De traagheid van trein of boot in plaats van het vliegtuig. Rondwandelen, niet rondtoeren. De intensiteit van een langer verblijf op één bestemming in plaats van de vluchtige passage langs meerdere plaatsen. Je laten meevoeren door onvermoede schoonheid dichtbij in plaats van het afvinken van een bucket list vol verre bestemmingen. Diepgang in plaats van kwantiteit. We hoeven niet heel de wereld gezien te hebben, kies bewust en laat je dan 100% in vervoering brengen door je keuze.
Dat is de visie van Bootz. Reizen organiseren vanuit passie en engagement.

Daarom waken we erover dat elke reis aan een aantal criteria voldoet:

  • Voldoende gehalte aan wandelingen of buitensport
  • Waar mogelijk vervoer over land in plaats van vliegen. Wanneer we toch vliegen, compenseren we de totale uitstoot van de vlucht, en moet de reis voldoende lang zijn. Geen minitrips per vliegtuig dus.
  • Lange transfers beperken om onze actieradius te beperken tot een kleiner gebied.
  • Van deze regels wijken we enkel af wanneer er een verantwoorde reden voor is. 

Zo zorgen wij ervoor dat we als reizigers op goede voet staan met onze planeet en haar bewoners.

Over de gehanteerde criteria lees je meer bij de praktische info van elke reis of hier.


We compenseren je vlucht

Reizen impliceert zich verplaatsen. Met de auto, de trein of het vliegtuig: elke verplaatsing heeft een impact op het milieu en het klimaat, rechtstreeks en onrechtstreeks. Bij vliegen is die impact het grootst, niet enkel door de hoeveelheid CO2 die bij de verbranding van kerosine wordt uitgestoten, maar ook door de productie van waterdamp op grote hoogte, wat een bijkomend stratosferisch effect veroorzaakt. Het totale broeikaseffect van het vliegtuig is daarom ongeveer drie keer hoger dan het broeikaseffect van enkel de CO2.

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd is het vermijden van CO2-uitstoot soms gewoon praktisch onmogelijk. Dan vormt het compenseren van de uitstoot een manier om je impact te reduceren.

Als je bij Bootz dus een vliegvakantie boekt, dan is de compensatie van je uitstoot mee in de prijs inbegrepen. Hiervoor werken we samen met Treecological.

Waarom Treecological?

Treecological is een initiatief van Bos+ en Ecolife.

  • BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden.
  • Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om hun ecologische doelstellingen te realiseren.

Bossen nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit zowel in het hout en de bladeren van bomen, als in de bodem. Door je bijdrage steun je de aanplant van bossen en help je mee om echte koolstofreservoirs te creëren.
De aanplant vindt plaats in het noorden van Ecuador. Waarom niet bij ons, vraag je je misschien af? Ten eerste maakt het voor het CO2 probleem niet echt uit waar de compensatie gebeurt, broeikasgassen zijn geen lokaal maar een mondiaal probleem. Daarnaast zijn bomen in tropische gebieden in staat om meer koolstof op te slaan dan een vergelijkbaar aantal bomen bij ons. En tenslotte is open ruimte bij ons dermate schaars en duur dat je voor hetzelfde budget veel meer oppervlakte kan beplanten in het zuiden dan bij ons.  


Vergelijk geen appelen met peren

Er bestaan meerdere organisaties waarmee je CO2 kan compenseren. Als je hen vergelijkt, stel je vast dat ze voor eenzelfde verplaatsing heel uiteenlopende tarieven hanteren. Hoe kan dat nu?

Als hangt er van af wat je precies in rekening brengt bij het compenseren. De goedkoopste organisaties houden enkel rekening met de directe CO2-uitstoot tussen opstijgen en landen. Dit geeft een valse indruk, want het is slechts een klein deeltje van het geheel.
Een organisatie als Treecological berekent niet alleen de directe uitstoot, maar ook de indirecte uitstoot. Dat is o.a. de CO2 die vrijkomt bij winning, raffinage, transport, etc. van de brandstof en bij de productie en onderhoud van het voertuig en de infrastructuur (vliegveld, wegennet, sporen, …).
Daarnaast houdt Treecological ook rekening met andere broeikasgassen die vrijkomen en het gevolg van de waterdampproductie.
Al deze factoren maken dat de prijs voor de compensatie heel wat hoger uitvalt... maar wel een juist beeld geeft van de échte kost van de vervuiling.

Meer weten over de berekeningswijze van Treecological?